Bedenktijd

Na ontvangst van uw bestelling heeft u een wettelijke bedenktijd van 14 dagen en mag u zonder opgave van reden uw aankoop annuleren. Producten mogen worden uitgepakt om te kunnen beoordelen of u deze wenst te behouden. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met de producten, de verpakking en eventuele toebehoren. Producten mogen NIET worden gebruikt.

Herroepingsformulier

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons geretourneerd moeten worden. Om gebruik te kunnen maken van dit recht, stuurt u binnen de gestelde wettelijke termijn, het daarvoor bestemde herroepingsformulier naar: herroeping@klimaatmagazijn.nl. Het herroepingsformulier kunt u per email bij ons opvragen. Zie voor meer informatie over het herroepingsrecht onze algemene voorwaarden.