Garantie fabrikanten

Artel

3 jaar op compressor en onderdelen

Carrier

3 jaar op compressor en onderdelen

Daikin

5 jaar op compressor en onderdelen

HAIER

6 jaar op compressor en onderdelen

LG

10 jaar op compressor en 5 op onderdelen

Midea

3 jaar op compressor en onderdelen

Mitsubishi

5 jaar op compressor en onderdelen

Mitsui

3 jaar op compressor en onderdelen

TosoT

3 jaar op compressor en onderdelen

De gebruiker van een airco en warmtepomp is verantwoordelijk voor uitvoering van de werkzaamheden door gecertificeerd personeel en gecertificeerde bedrijven. Wordt een airco en warmtepomp zonder de juiste certificaten geïnstalleerd, dan vervalt de fabrieksgarantie van uw airco en warmtepomp. De monteurs van aircodoc.nl zijn STEK/BRL200 gecertificeerd en zijn in het bezit van VCA. Daarnaast is aircodoc.nl in het bezit van een F-Gassen/BRL100 bedrijfscertificering van Bureau Veritas. Bekijk hieronder hoeveel jaar garantie welke merk heeft.

Garantie AIRCODOC-Airconditioning

Wij bieden standaard 2 jaar garantie op de montage en airconditioning of warmtepomp. Wij bieden standaard 2 jaar garantie op de montage en jouw airconditioning. Als er binnen 2 jaar een probleem ontstaat, gaan wij dit kosteloos oplossen (mits er gebreken of storingen ontstaan door ondeskundige of zorgeloze behandeling van de klant). Dus mogen er problemen ontstaan na onze garantie (2 jaar), maar wel binnen de fabrieksgarantie, dan kunnen wij de onderdelen alsnog kosteloos voor u bestellen. U kunt dit onderdeel door ons laten vervangen of door een andere gecertificeerde monteur. Wij berekenen een uurtarief (€ 55,- per uur incl. btw) en voorrijkosten als u buiten Zwolle woont.

Airconditioning Apparatuur Garantievoorwaarden:

 • De garantieperiode gaat in op het moment van aankoop door de installateur.
 • Garantie wordt enkel afgegeven aan de installateur.
 • Garantie is enkel van toepassing op onderdelen.
 • De garantievoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden.
 • De inbedrijfstelling (IBS) is aantoonbaar uitgevoerd door een F-gas gecertificeerd bedrijf.
 • Onderhoudscontract bij aircodoc.nl
 • Zoals opgenomen in de Europese F-gassenverordening is wettelijk afgesproken dat (multi)split airconditioning systemen uitsluitend in bedrijf gesteld mogen worden door F-gassen gecertificeerde bedrijven. Op verzoek dienen de onderstaande documenten aangeleverd te worden:
 • Aankoopfactuur van de betreffende apparatuur.
 • lnbedrijfsstellingsrapport.
 • Het serienummer.
 • Bewijs van jaarlijks onderhoud.
 • Er kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie indien:
 • Eén van bovengenoemde documenten niet aangeleverd kan worden.
 • Er sprake is van een gevolgschade voortvloeid uit een extren defect niet zijn door de gevoerde airco of warmtepomp merken die wij voeren.
 • Defecten veroorzaakt zijn door vandalisme, weersomstandigheden, over/onderspanning en/of gebrek aan onderhoud.
 • Het typeplaatje onherkenbaar is gemaakt en/of ontbreekt.
 • De apparatuur niet is toegepast in de door ons gevoerde merken voorgeschreven richtlijnen en configuraties.

Wij zijn in bezit van BRL-100 bedrijf certificering van Bureau Veritas en Wij zijn in bezit van BRL-200 STEK certificering.